Är det fredag?

Yes!

Skicka gratis paket med hjälp till Ukraina.
Är det något på listan som du vill skicka?